GIS/CAFM/BIM/MISYS SPRÁVA BUDOV

1

GIS/CAFM/BIM/MISYS SPRÁVA BUDOV

Grafický informační systém, který propojuje půdorysy a další výkresy budovy s databází pracovníků, s pasportem budovy, s evidencí majetku a s dalšími systémy dle požadavků zákazníka.
2

Dokumentace skutečného stavu

Komplexní stavební zaměření půdorysů, řezů a pohledů fasád, zaměření podkladů pro prohlášení vlastníka, podklady pro rekonstrukci, pasporty budov a GIS
3

Revize

Kontrola, plánování a notifikace revizí majetku a technického zařízení. Sledování termínů.
4

Dislokace

Evidence a rozřazení zaměstnanců a odborů společnosti do objektů a místností.
5

Vizualizace

360 VR panoramatické snímky vybraných míst v budově. Prohlížení 3D modelů vybraných objektů.
6

Sdílení dat

Sdílení dat s ostatními informačními systémy.