Vědecká činnost

SFDP

Jsme kolektivním členem Sdružení pro fotogrammetrii a dálkový průzkum.

PHEDCS

Spolupráce s výzkumou institucí PHEDCS.

AVO

Členství v Asociaci výzkumných organizací.