Archiv

Přípravy na konferenci MVPBIM 2019 jsou v plném proudu

By 7 srpna, 2019 5 října, 2020 No Comments

Podílíme se na přípravě mezinárodní konference:

MEASUREMENT, VISUALISATION AND PROCESSING IN BIM FOR  DESIGN AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 2019,

kterou organizuje technická skupina ISPRS TC V/WG7 – Innovative Technologies in Training Civil Engineers and Architects ve spolupráci s SFDP.  Konference se koná v Praze ve dnech 24.9.-25.9.2019 na ČVUT v Praze, Fakultě stavební. 

Konference má tři nosná témata:

  1. Fotogrammetrie a laserové skenování pro BIM při projektování, výstavbě a provozu dopravních staveb.
  2. Měřictví a BIM v oblasti výstavby, správy a řízení provozu budov.
  3. Aplikační úlohy fotogrammetrie a laserového skenování v technologiích BIM pro vodní hospodářství a městská odvodnění. 

Podrobné informace jsou na:  www.mvpbim2019.org 

V návaznosti na mezinárodní konferencí budou probíhat národní konference ve dnech 25.9.- 26.9.2019

MĚŘENÍ, VIZUALIZACE A ZPRACOVÁNÍ DAT BIM PRO PROJEKTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STAVEB 2019
SE ZAMĚŘENÍM NA DIGITALIZACI A PROVÁZANOST BIM S PROCESY VE STAVEBNICTVÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Podrobné informace o konferenci naleznete na: www.mvpbim2019.cz

Národní konference je zaměřena na aktuální problematiku: 

  • digitalizace stavebního řízení, 
  • novelizace souvisejících zákonů (č. 200/1994 Sb., č. 416/2009 Sb. aj.), 
  • současného stavu legislativy BIM a její návaznosti na digitalizaci stavebního řízení a na praktické zkušenosti se zaváděním BIM technologií, 
  • Digitální technické mapy ČR (DTM ČR), stavby v Registru územní identifikace a nemovitostí (RÚIAN) a byty v katastru nemovitostí. 

Názvy jednotlivých seminářů:
Seminář S1 – Stavby v informačních systémech veřejné správy
Seminář S2 – BIM pro investory
Seminář S3 – Digitální pasport komunikací a moderní mapovací systém pro tvorbu Digitální technické mapy ČR
Seminář S6:  Smluvní standard, zadávání veřejných zakázek (seminář organizovaný Českou agenturou pro standardizaci)
Seminář S4 – Digitalizace stavebního řízení 

Odkaz na Facebook události:

https://www.facebook.com/M%C4%9B%C5%99en%C3%AD-vizualizace-a-zpracov%C3%A1n%C3%AD-dat-v-BIM-pro-projektov%C3%A1n%C3%AD-a-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-staveb-440374900074404/