Reference

Uživatelé informačního systému MISYS-SPRÁVA BUDOV:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Městská část Praha 5

Dopravní podnik hlavního města Prahy

Správa železnic, státní organizace

Generální finanční ředitelství

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zemědělství ČR

Geodetické a fotogrammetrické práce:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo dopravy ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo zemědělství ČR

České dráhy, a. s.

Správa železniční dopravní cesty - SŽDC, státní organizace

ČEZ, a. s.

Bazilika svatého Jiří

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha

Obvodní soud pro Prahu 6

Vrchní soud v Praze

Policie České republiky

Generální finanční ředitelství

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – IPVZ

Magistrát hlavního města Prahy

Senát Parlamentu České republiky

Kongresové centrum Praha

Průmyslový palác

Dům U Hybernů

Kostel svaté Anny (Staré Město)

3D zaměření skutečného stavu jaderných elektráren a velkých chemický objektů:

Biblis-B

Dukovany

Würgassen

Mochovce

Böhlen

Krümmel

Calvert Cliffs