Aplikace – Výzva IX

Společnost EuroGV, spol. s r. o. realizuje projekt BIM – SPRÁVA BUDOV II –  Vývoj modulárních bloků IoT pro digitální dvojče stavby, jehož cílem je získání znalostí potřebných pro vývoj softwarových nástrojů pro správu budov, které budou využívat nejmodernější technologie online sběru dat z prostorově orientovaných čidel a jiných IoT (Internet of Things). Získaná data budou využívána při efektivní správě budov a také budou využita jako aktuální data pro Building Information Modeling (BIM). Hlavními výstupy projektu budou 2 ověřené technologie, 1 software (typ R) a 1 software pro intranet/internet (typu A). Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.