MISYS-SPRÁVA BUDOV

Představujeme Vám český informační systém pro správu budov, který je nástrojem pro BIM a IOT procesy.

Díky informačnímu systému MISYS-SPRÁVA BUDOV má uživatel ihned detailní informace o budovách a areálech a prováděných či plánovaných procesech. Data o pasportizaci,revizích, činnostech o spotřebách energií apod. jsou uživateli prezentována v přehledných výpisech a vizualizací v interaktivní mapě budovy. Software společně vyvinula firma EuroGV a firma GEPRO.

Základní instalace MISYS-SPRÁVA BUDOV
Základní instalace obsahuje moduly:
Rozšíření I. Technologie a revize
Řešení Technologie a revize obsahuje moduly:
Rozšíření II. Stavba-BIM
Řešení Stavba-BIM obsahuje moduly:
Rozšíření III. Správa dokumentů a jiné
Řešení Správa dokumentů obsahuje moduly:
 • DISLOKACE
 • PASPORTIZACE
 • EVIDENCE ČINNOSTÍ
 • EVIDENCE MAJETKU
 • EVIDENCE DOKUMENTŮ
 • EVIDENCE TECHNICKÝCH SÍTÍ
 • REVIZE
 • EVIDENCE SPOTŘEBY ENERGIÍ
 • IOT
 • SPRÁVA STAVEBNÍ DOKUMENTACE
 • PASPORTIZACE STAVEBNÍCH PRVKŮ
 • EVIDENCE DAT BIM
 • VIZUALIZACE
 • EVIDENCE NÁJMŮ
 • EVIDENCE PROVOZNÍCH SMLUV
 • KLÍČOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 • PLÁNOVÁNÍ INVESTIC

BIM

Informační systém MISYS-SPRÁVA BUDOV je nástrojem pro BIM procesy v oblasti správy budovy. Systém načítá data ve formátech používaných v BIM a umí data prohlížet a pracovat s nimi.

IOT

Integrace dat z IOT čidel do CAFM systému. Zvyšujeme automatizaci budovy a snižujeme provozní náklady.

CRAB

MISYS-SPRÁVA BUDOV slouží ke sběru výchozích dat pro zadávání do systému CRAB a jejich kontrolu.

Výměna dat

Systém umožňuje výměnu dat např. s ekonomickým informačním systémem SAP či s jinými databázemi. Systém podporuje celou řadu běžně rozšířených formátů využívaných ať už pro práci s běžnými dokumenty (formát Excelu, .pdf), se stavební výkresovou dokumentací (formáty .dxf a .dgn) či s daty BIM.

Uživatelé informačního systému MISYS-SPRÁVA BUDOV

 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Městská část Praha 5
 • Dopravní podnik hlavního města Prahy
 • Správa železnic, státní organizace
 • Generální finanční ředitelství
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR

Oficiální web MISYS-SPRÁVA BUDOV

https://www.misys-spravabudov.cz/