GEODÉZIE A FOTOGRAMMETRIE

Pro naše zákazníky zajišťujeme geodetické a fotogrammetrické práce. Upřednostňujeme komplexní systémová řešení úloh s ohledem na konkrétní podmínky. Vážíme si náročných zákazníků a dovedeme nabídnout i nestandardní řešení.

Dokumentace skutečného stavu

Komplexní stavební zaměření půdorysů, řezů a pohledů fasád, zaměření podkladů pro prohlášení vlastníka, podklady pro rekonstrukci, pasporty budov a GIS.

Polohopis a výškopis

Polohopisné a výškopisné plány, zaměření skutečného provedení staveb, zaměření nepřístupných skalních svahů, lomů aj.

Pasportizace

Pasportizace ploch, fasád, půdorysů. Přesné určení ploch, záznam technického vybavení, typů podlah, omítek atd.

Laserové skenování a 3D modelování

Laserové skenování, 3D dokumentace skutečného stavu objektů a technických zařízeních. Tvorba dat pro GIS a BIM. Podklady pro animace a 3D tisk.

Katastr nemovitostí

Geometrické plány, vytyčování pozemků, ověřování průběhu vlastnických hranic, pozemkový audit aj.

Digitální model terénu

Tvorba digitálních modelů terénu a povrchu, výpočet objemů, příčné a podélné řezy modelem.

Termální snímkování

Termální snímkování fasád a střech. Podklady pro rekonstrukci a renovaci objektů.

Ortofoto

Ortofoto vybrané lokality, fasád a jiných objektů ve vysokém rozlišení.