MISYS-SPRÁVA BUDOV

Představujeme Vám český informační systém MISYS–SPRÁVA BUDOV. Díky systému má uživatel ihned detailní informace o budovách a prováděných či plánovaných procesech. 

MISYS-SPRÁVA BUDOV jsme vyvinuli v úzké spolupráci s firmou GEPRO.

Data o pasportizaci, revizích, činnostech o spotřebách energií apod. jsou uživateli prezentována v přehledných výpisech a vizualizací v interaktivní mapě budovy. 

Veškeré aktuální informace o budově jsou přístupné uživateli rychle a na jednom místě. Aplikace umožňuje uživatelům efektivní správu budov a šetří čas i peníze.

1. Dislokace a pasportizace

 • Dislokace osob a organizačních jednotek
 • Pasportizace místností 
 • Evidence činností
 • Evidence nájmů
 • Evidence nemovitého majetku

2. Stavba

 • Stavební informace o budově
 • Evidence stavební dokumentace
 • Prohlížení a editace stavebních výkresů
 • Pasportizace stavebních prvků
 • Evidence dat BIM

3. Technologie a revize

 • Prohlížení a editace výkresů technických sítí
 • Plánování revizí a notifikace
 • Evidence spotřeb energií
 • Rozpočítávání spotřeb energií  na nájemníky

BIM

Informační systém MISYS-SPRÁVA BUDOV je nástrojem pro BIM procesy v oblasti správy budovy. Systém načítá data ve formátech používaných v BIM a umí data prohlížet a pracovat s nimi.

CRAB

MISYS-SPRÁVA BUDOV slouží ke sběru výchozích dat pro zadávání do systému CRAB a jejich kontrolu.

Výměna dat

Systém umožňuje výměnu dat např. s ekonomickým informačním systémem SAP či s jinými databázemi. Systém podporuje celou řadu běžně rozšířených formátů využívaných ať už pro práci s běžnými dokumenty (formát Excelu, .pdf), se stavební výkresovou dokumentací (formáty .dxf a .dgn) či s daty BIM.

Uživatelé informačního systému MISYS-SPRÁVA BUDOV

 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Městská část Praha 5
 • Dopravní podnik hlavního města Prahy
 • Správa železnic, státní organizace
 • Generální finanční ředitelství
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR