VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST

Trvale podporujeme naši vlastní výzkumnou činnost. Udržujeme se na vysoké odborné úrovni, spolupracujeme s řadou domácích i zahraničních odborníků, významných institucí i firem. Naši činnost publikujeme v odborných recenzovaných časopisech a prezentujeme ji na prestižních oborových konferencích.

Publikace v recenzovaných časopisech

Výsledky naší práce publikujeme v odborných recenzovaných časopisech.

Prezentace na konferencích

Účastníme se prestižních oborových konferencí a kongresů, na kterých průběžně prezentujeme naši činnost.

ISPRS WG V/7

Ing. Karel Vach, CSc. je Co-Chair pracovní skupiny nadnárodní organizace ISPRS. Tato skupina se zabývá inovativními technikami ve fotogrammetrii a vzděláváním stavařů a architektů.

PHEDCS

Spolupracujeme s výzkumnou institucí PHEDCS, z.ú.

AVO

Jsme členem Asociace výzkumných organizací.

SFDP

Jsme kolektivním členem Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum.