3D Mapování

1

Fotogrammetrie

Fotogrammetrické služby. Tvorba mračna bodů, ortofota, digitálního modelu terénu, výpočty objemů.
2

Laserové skenování

Laserové skenování budov a jiných objektů.
3

3D služby

3D tisk, virtuální realita