Dokumentace skutečného stavu a pasportizace

1

Dokumentace skutečného stavu

Komplexní stavební zaměření půdorysů, řezů a pohledů fasád, zaměření podkladů pro prohlášení vlastníka, podklady pro rekonstrukci, pasporty budov a GIS
2

Pasportizace

Pasportizace ploch, fasád, půdorysů. Přesné určení ploch, záznam technického vybavení, typů podlah, omítek atd.
3

Termální snímkování

Termální snímkování fasád a střech. Podklady pro rekonstrukci a renovaci objektů.