Novinky

Definice pasportizace

By 19 dubna, 2022 No Comments

Jistě tu scénu znáte. Ve filmu Marečku, podejte mi pero! se hlásí Plha a zmateně říká: “Tady v textu je jedno slovo, kterému nerozumím.” V podobné situaci se může ocitnout řada lidí, zvláště ne-technického zaměření, když se setká se slovem “pasportizace”. Takže abyste se necítili jako zmatkař Plha nebo se nenechali upsat na hodiny latiny, abyste si mohli ve šroubárně číst Vergilia v originále, nabízíme vysvětlení, co to vlastně ten pasport, respektive ta pasportizace, je. Lingvisticky nadaní čtenáři možná slyší podobnost s anglickým výrazem pro pas – a vlastně nejsou až tak daleko od pravdy: pasportizace znamená popsání a zaznamenání aktuálního stavu dané věci, v našem případě zejména stavebního objektu nebo jeho části. Na rozdíl od běžné inventarizace, která pouze konstatuje existenci dané věci a jejího správného umístění, obsahuje například údaje o opotřebení, o aktuálním stavu apod., na základě kterých lze sledovat životní cyklus majetku a optimalizovat jeho využití nebo náklady na údržbu. Poskytuje přehled o problémových místech, eviduje skutečný stav, představuje podklad pro audity nebo žádosti o dotace z Evropské unie.

Abychom mohli pokud možno věrně a jednoznačně popsat stav objektu, rozlišujeme pasport:

  • prostorový
  • stavební
  • technický
  • technologický
  • ostatní

Do kategorie ostatních pasportů potom spadá:

  • pasport zeleně
  • personální  pasport
  • pasport zpevněných ploch
  • pasport komunikací

Pasportizace je nutná v případě, že vlastníte budovu, ke které není dostupná projektová dokumentace, nebo je tato neaktuální, a chcete budovu rekonstruovat, provádět stavební úpravy, nebo ji prodat. Neobejdete se bez ní ani při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy či energetického štítku. V neposlední řadě může pasport dobře posloužit i v případě nesrovnalostí v katastru nemovitostí, zvláště při probíhající digitalizaci. Jak vidno, představuje pasportizace velmi užitečný nástroj pro správu majetku, jednodušší a praktičtější než plná stavební dokumentace, ba téměř nepostradatelný při řadě situací, ve kterých se vy a váš majetek můžete ocitnout.