Novinky

Konference MVPBIM 2022 v časopise Geodetický a kartografický obzor (GaKO)

By 18 července, 2022 No Comments

Geodetický a kartografický obzor (GaKO) je měsíčník uznávaný v registru informací o výzkumu (RIV).

Recenzované periodikum, vycházející měsíčně, plní funkci odbornou, vědeckou, výchovně-vzdělávací a společenskou v okruhu odborníků v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí působících ve státní správě, ve výzkumu v pedagogickém a vzdělávacím procesu a v komerční sféře.
GaKO reprezentuje úroveň oboru a je jediným časopisem s tímto obsahovým zaměřením, který vychází společně v České republice a ve Slovenské republice.

článek: Problematika DTM a DMVS na konferenci MVPBIM 2022 (pdf soubor)

 

Odkaz na Geodetický a kartografický obzor (GaKO) vydání 6/2022 https://egako.eu/cs/gako-6-2022/