Novinky

MISYS-SPRÁVA BUDOV a návaznost na Koncepci BIM

By 6 května, 2022 No Comments
Na konferenci Geoinformace ve veřejné správě pořádanou Českou asociací pro geoinformace, která proběhla 2.–3. 5. 2022 na Novotného lávce v Praze, vystoupila Ing. Petra Smíšková z firmy EuroGV s přednáškou MISYS-SPRÁVA BUDOV a návaznost na Koncepci BIM.
Abstrakt prezentace: Již řadu let vyvíjí firma EuroGV společně s firmou GEPRO systém pro správu nemovitostí MISYS-SPRÁVA BUDOV. Základem informačního CAFM systému jsou funkce, které usnadňují uživatelům každodenní správu nemovitostí, šetří jim čas a také náklady. Mezi základními funkcemi je možné zmínit především evidenci pasportizací, smluv, dokumentů, dislokaci osob a evidenci revizních činností. V posledních letech reaguje vývoj systému také na překotný vývoj v oblasti BIM. Z důvodu komplexnosti a významnosti řešené problematiky firma EuroGV podpořila konferenci MVPBIM2022 v únoru letošního roku a zásadně přispěla k její organizaci. Byla zde diskutována aktuální témata, jak v rámci mezinárodní, tak i národní konference, s důrazem na digitalizaci a provázanosti BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě. Část této přednášky je proto také věnována vybraným závěrům z konference, které se odráží v problematice správy budov.
V odkazu níže je více informací o programu a probíraných tématech.