Novinky

MISYS – SPRÁVA BUDOV / Krok k budoucnosti BIM

By 18 ledna, 2022 18 července, 2022 No Comments

Článek uveřejněný na oborovém portále SystemOnLine patřící do edice IT Business.

https://www.systemonline.cz/it-asset-management/misys-sprava-budov-z.htm

MISYS – SPRÁVA BUDOV je odpovědí na měnící se svět – zahrnuje ochranu životního prostředí, úspory v oblasti nákladů a dalších výhod v provozní části životního cyklu budovy. Toto BIM řešení najde využití především u správců nemovitostí, stavebních developerů a institucí veřejné správy.

 

Umožní kontrolovat stav budov, plánovat renovace, optimalizovat náklady spojené se servisními službami a údržbou jednotlivých budov, monitorovat spotřebu energií, vody atd. Volitelným začleněním nejrůznějších senzorů IoT (internet věcí) bude možné a žádoucí řešení dále modulárně rozšiřovat. MISYS – SPRÁVA BUDOV vychází z praxí ověřených systémů MISYS a Geoportál GEPRO, využívá moderní technologie a bude sloužit efektivní správě budov v privátní i veřejné sféře. Věříme, že MISYS – SPRÁVA BUDOV přinese do světa nemovitostí malou revoluci! O čem to všechno vlastně je?

Dvě skupiny řešení

BIM obecně a tudíž i MISYS – SPRÁVA BUDOV stojí na relevantních datech. Tento přístup, vycházející z datové báze projektu, je klíčový. Úspěšné využití ekosystému digitálních dvojčat staveb proto závisí na kvalitě dat, která jsou k dispozici. Za dobu existence pojmu BIM se vyprofilovaly dvě skupiny řešení:

  • Se zaměřením na řešení architektury, inženýrství a stavebnictví (AEC – Architecture, Enginering & Construction).
  • Se zaměřením na provoz, údržbu, správu majetku a zařízení (CAFM – Computer- Aided Facility Management).

Z logiky věci se nejdříve rozvíjela první skupina řešení a dnes jich existuje celá řada. Ve společnostech GEPRO a EuroGV se společný vývoj zaměřuje na druhou skupinu řešení s výsledným produktem MISYS-SPRÁVA BUDOV. Tento systém vychází z dat modelu ve formátu IFC (Industry Foundation Classes – otevřený souborový formát podporující sdílení dat na principu informačního modelu budovy), ale také z dalších dat.

Úspory

MISYS – SPRÁVA BUDOV vám umožní komplexně spravovat a ovládat budovy z aplikační úrovně: plánovat renovace, optimalizovat náklady související s údržbou jednotlivých budov a monitorovat spotřebu médií. Vše na jednom místě! Díky použitým technologiím budete mít reálný vliv na lepší fungování, plánování investic a úsporu nákladů. MISYS – SPRÁVA BUDOV vám umožní snadno kontrolovat stav vašich budov a optimalizovat náklady. Budete mít skutečný vliv například na spotřebu energie! To zní skvěle, že?

Shromažďování údajů o budovách a měření

Systém MISYS – SPRÁVA BUDOV umožní vnitřní měření a poskytne data o budově díky chytré technologii systému. Stane se integračním centrem pro výrobce hardwaru a poskytovatele služeb, kteří shromažďují data z digitálních měřičů IoT. Tímto krokem MISYS – SPRÁVA BUDOV překonává hranice druhé skupiny BIM řešení pro provoz, údržbu, správu majetku a zařízení. Seznam potenciálních výhod je dlouhý a dále se prodlužuje s narůstajícími počty projektů realizovaných pomocí BIM.

Pro úplnost je vhodné dodat, že došlo k úpravě termínu pro stanovení zákonné povinnosti použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s postupnou účinností od 1. července 2023.

Dynamické vyhledávání

V systému MISYS – SPRÁVA BUDOV uvidíte interaktivní okna, ve kterých snadno najdete informace, o které máte zájem, s přiřazenými základními údaji. K podrobným údajům se dostanete kliknutím na detailnější pohledy. Každý z nich zobrazuje data, která se budou měnit v závislosti na vašem nastavení a provedených změnách.

Nejen BIM

V systému MISYS – SPRÁVA BUDOV lze efektivně využívat řadu dalších dat umožňujících efektivně spravovat budovy a areály. Lze například pasportizovat inventář kanceláří, udržovat aktuální klíčovou službu. Systém zajišťuje dokonalý přehled nejen v nájemních smlouvách, ale díky grafické – „mapové“ – prezentaci také prostorovou informaci o nájmech prostor. Ve větších organizacích je skvělým pomocníkem pro dislokace podle organizační struktury. Umožňuje mít pod kontrolou revize zařízení, pro která platí zákonná povinnost revizí apod. K evidovaným prvkům je možné připojit dokumenty, obrazový záznam – např. panoramatické fotografie jednotlivých místností jsou cenným zdrojem informací i mimo databázové záznamy.

MISYS – SPRÁVA BUDOV je systém, který sbírá, třídí a analyzuje rozsáhlé datové sady. Umožňuje je seskupovat podle požadavků a výsledek předložit v jednoduché srozumitelné podobě. Chcete vidět přednosti systému MISYS – SPRÁVA BUDOV? Dejte nám vědět a my vám krok za krokem předvedeme jednotlivé funkce systému a ukážeme vám, co všechno můžete získat.

GEPRO spol. s r.o. www.gepro.cz
EuroGV, spol. s r.o. www.eurogv.cz