AkceNovinky

Národní konference MVPBIM 2022 – MĚŘENÍ, VIZUALIZACE A ZPRACOVÁNÍ DAT V BIM PRO PROJEKTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STAVEB II

By 18 prosince, 2021 No Comments

EuroGV je sponzorem národní konference MVPBIM 2022, která se koná ve dnech 9.-10. 2. 2022 na ČVUT v Praze a je určena pro vedení krajů, měst, obcí a pro stavební úřady.  Budeme probírat témata určená i pro širší odbornou veřejnost, konference bude reagovat na aktuální dění v ČR.

Konferenci v roce 2022 organizuje technická skupina ISPRS TC V/WG7 – Innovative Technologies in Training Civil Engineers and Architects ve spolupráci s PHEDCS, zapsaný ústav a PRAGABUILDING spol. s r.o., s prezidentem ICT UNIE a viceprezidentem HK ČR Mgr. Zdeňkem Zajíčkem, Ing. Danem Jiránkem za SMO ČR a kvestorem ČVUT Ing. Jiřím Boháčkem.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR.

Partnery konference (jejich nominovaní zástupci) jsou ČVUT (za ČVUT kvestor Ing. Jiří Boháček), FSv ČVUT (proděkan pro zahraniční vztahy prof. Dr. Ing. Karel Pavelka), FD ČVUT (děkan doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.), ČUZK (předseda ČUZK Ing. Karel Večeře), SFDI (ředitel SFDI, Ing. Zbyněk Hořelica), ČAS (ředitel odboru Koncepce BIM Jaroslav Nechyba), czBIM (místopředseda představenstva Ing. Arch. Petr Vaněk),Generální ředitelé SŽ, ŘSD ČR, ŘVC ČR, dále ČEPS, ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce, PRAGOPROJEKT.

Rozvoj obcí, měst a regionů je přirozeně spojen se stavební činností. Bytové, občanské, dopravní, průmyslové, vodohospodářské i další stavby dlouhodobě ovlivňují kvalitu života lidí a prostředí, ve kterém jsou umístěny. Proto je správné, že proces umísťování staveb do území i proces povolování staveb má svá pravidla a řád. V kontextu pozitivních kvalitativních změn, před kterými dnes stavebnictví stojí díky rozvoji informačních a komunikačních technologií a jejich uplatnění při přípravě, navrhování, realizaci a provozování staveb, lze očekávat v nejbližších letech výrazný růst produktivity stavebních aktivit v důsledku  využití digitalizace, automatizace a zaváděním metod BIM, podobně jako tomu bylo v nedávné době např. ve strojírenství a průmyslové výrobě. Jestliže stavebnictví tuto komplexní změnu již zahájilo a věříme, že ji úspěšně zvládne, je jasné, že z pohledu dnešních a budoucích potřeb dalšího rozvoje firem, obcí, měst a regionů, může být hlavní brzdou současný způsob povolování staveb a vedení stavebních procesů především ze strany státní správy. Proto je naším společným zájmem co nejlépe nastavit nová pravidla a řád pro digitální dobu i v oblasti povolování staveb a řízení stavebních aktivit. Spolupráce s kraji, městy a obcemi je pro digitalizaci stavebního řízení důležitou podmínkou.