AkceNovinky

Národní konference Program 10.2.

By 18 prosince, 2021 No Comments

Druhý den konference budou diskutovány jeho autory a tvůrci první výsledky a zkušenosti s digitalizací stavebního řízení a územního plánování a DTM ČR a PORTÁLEM STAVEBNÍKA v rámci semináře č. 4. Tento seminář je určen především pro pracovníky stavebních úřadů, ať již prvoinstančních, či odvolacích (krajských úřadů) a dále pro zástupce investorů. Očekávaným finálem budou „Rozvojové projekty energetické infrastruktury“, kde představitelé českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností v rámci kulatého stolu povedou širokou diskusi se zástupci Svazu měst a obcí ČR a vrcholnými zástupci MF ČR, MMR ČR, MPO ČR, ČUZK na téma současných a připravovaných rozvojových projektů a následně překážek, vzájemné interakce a koordinace při jejich řešení.

Seminář č.4 PORTÁL STAVEBNÍKA a digitalizace stavebního řízení a územního plánování a DTM ČR (prezident ICT UNIE a víceprezident HK ČR Mgr. Zdeněk Zajíček).

Digitalizace stavebního řízení a územního plánování jsou moderní a nezbytné procesy, které ve svém konečném výsledku zjednoduší a zobjektivizují stavební řízení i územní plánování. Stávají se součástí E-Govermentu v ČR. PORTÁL STAVEBNÍKA bude tvořit základní rozhraní pro elektronickou komunikaci v rámci stavebního řízení a umožní zjednodušené získávání stanovisek vlastníků technické infrastruktury. Na něj budou navazovat informační systémy pro evidenci stavebních postupů, evidenci elektronických dokumentací, Národní geoportál územního plánování a Digitální mapa veřejné správy (v gesci ČUZK).
V návaznosti na výše uvedené stavební úřady budou vybaveny pro stavební řízení a územní plánování centrálním informačním systémem, který jim zjednoduší posuzovací a rozhodovací proces, Na druhé straně účastníci řízení, jejich zástupci a dotčené orgány budou mít přístup k elektronickému správnímu spisu.
Cílem je popis aktuálního stavu a možnost reakce na nejčastěji kladené otázky.

Uzavřený seminář č.5 Rozvojové projekty energetické infrastruktury

Současné i připravované rozvojové projekty představitelů Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností, obnova rozvodných sítí, elektromobilita, distribuce vodíku, nabíjecí chodníky, varianty pro zajištění základních funkcí elektromobility. Kolizní situace připravovaných projektů, interakce se stavebními úřady a obcemi, financování projektů a udržitelnost rozvoje. Novela zákona o oceňování,  věcná břemena velkých oprávněných, nová oceňovací vyhláška.

Kulatý stůl  – diskuse mezi představiteli ČSRES, zástupci Svazu měst a obcí ČR, zástupci MF ČR, MMR ČR, MPO ČR, ČUZK. Seminář bude vysílán on-line.

Více informací na webu www.mvpbim2022.cz