Novinky

Nezbytné dokumenty pro správu budovy a digitalizace

By 5 dubna, 2022 19 dubna, 2022 No Comments
Může se nám to nelíbit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat… Ne, nehovoříme o tom, že Jára Cimrman byl největším českým velikánem, nýbrž o tom, že spravovat budovu nejde bez velkého množství dokumentů. A není to jen samotná technická dokumentace stavby. Ke kvalitní správě – a my se nechceme bavit o jiné než kvalitní správě – by vlastník měl mít v pořádku vedené i další písemnosti, adekvátně tomu, jak se s nemovitostí nakládá nebo v jakých obchodních vztazích figuruje. Abychom měli představu, uděláme si následující výčet možných dokumentů, o které při správě majetku může jít:
● Dokumenty týkající se nabytí a vlastnictví dané nemovitosti
● Dokumentace aktuálního stavebně-technického stavu budovy
● Dokumenty k nájmu bytů nebo nebytových prostor v rámci nemovitosti
● Dokumenty související s výpočtem nájemného a dalších úhrad za užívání prostor v rámci nemovitosti, včetně souvisejících služeb
● Dokumenty související s prodejem jednotlivých bytů
● Dokumentace ke všem provedeným opravám či úpravám, stejně jako k zajišťovaným službám
● Účetní doklady, včetně dokladů k daním a poplatkům
● Smlouvy s peněžními ústavy, dokumenty k půjčkám, doklady o příspěvcích
● Pracovní smlouvy všech podob
● Dokumentace stavebně-technického stavu nemovitosti
Jak vidno, v závislosti na tom, v jakých všech vztazích nemovitost figuruje, může jít opravdu u pořádný stoh lejster. A pokud je to tenhle případ, lze doporučit asi jen dvě možná řešení: buďto pořídit opravdu bytelný dvoukolák, anebo dokumentaci převést do podoby digitální. Druhá možnost je vlastně radou univerzální. I kdybychom pominuli nesrovnatelně rychlejší dosažitelnost kteréhokoliv dokumentu a jeho výrazně hořlavost, má přinejmenším tu výhodu, že zůstane zachován rozdíl mezi kanceláří a posilovnou. Do trenek a nátělníků budete moct vklouznout až po práci.