AkceNovinky

Nové úlohy obcí v procesech digitalizace stavebního procesu, veřejné rejstříky pro evidenci nemovitých věcí a problematika BIM pro projektování – 2022

By 6 listopadu, 2022 No Comments

Přednášky zazněly v rámci konference o digitalizaci ve stavebnictví MVPBIM 2022 na semináři S1 a byly převážně určeny pro pracovníky měst a obcí, kteří mají na starost vlastnictví nemovitých věcí. V důsledku připravované digitalizace zde dochází k zásadním změnám.

Přednášky:
• Stavební zákon v platném znění. Ing. Ivana Jakoubková, ředitelka odboru územně správního MMR.
• Veřejný prostor a vlastnictví stavebních entit. Ing. Ladislav Jasenovský, MHMP.
• DTM – stát, kraj, obec. Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., ředitel sekce SPI Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy.
• Obce jako vlastníci stavebních entit, jejich role v digitalizaci stavebních entit a aktivit. Ing. Ladislav Jasenovský, MHMP.
• Stavební a další řízení jako zdroj aktualizace DTM, úlohy editorů u vlastníků. Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., ředitel sekce SPI Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy, Ing. Ladislav Jasenovský, MHMP.
Návrhy, doporučení, závěry ze semináře č.1 – připravil Ing. Ladislav Jasenovský:
Na základě diskuse a položených otázek byly navrženy k dalšímu řešení následující oblast:
• informační systém identifikačního čísla stavby využít nejen pro tvorbu identifikace stavebních a jiných řízení, ale i k evidenci čísel stavebních objektů. Součástí evidence by měla být i geodetické
určení polohy 2D formou polygonů.
Komentář: Je třeba vést evidenci nejen nově vznikajících stavebních objektů, ale i objektů již existujících (je jich ve vlastnictví obcí velká většina). Lze využít procesu konsolidace dat a postupně tak vytvořit veřejný seznam řízení i stavebních objektů TI, DI a ZPS.
• v problematice Editorů DTM urychleně řešit nejen metodiku procesů, které musí zajišťovat, ale i určení minimálních znalostních požadavků.
Komentář: Zástupci obcí vyjádřili obavy ohledně možnosti výběru a ověření odborné způsobilosti editorů. Současně byla zmiňována i obava z termínů pro nahlášení na ČÚZK.