Novinky

PRAŽSKÝ VOUCHER NA INOVAČNÍ PROJEKTY

By 17 června, 2021 No Comments

PRAŽSKÝ VOUCHER NA INOVAČNÍ PROJEKTY – REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605 VÝZVA Č. 4

Technologie nízkonákladového převodu objektu do BIM s možnosti sloučení různých typů dat

DOT/53/03/001807/2020, Č. projektu: IP4-2020-043

Předmět: Inovační voucher – předání znalostí od poskytovatele služeb
Doba realizace projektu (od-do): 27.1.2021 uzavřena smlouva, realizace 25.1.2021 – 31.5.2021
Celková cena zakázky bez DPH 337.500, – Kč
Celková cena zakázky s DPH 408.375, – Kč

V rámci projektu Pražského voucheru bylo cílem implementovat moderní technologie zisku dat pro BIM a VR (virtuální reality) do praxe a udržet existující modely v co možná nejvyšší kvalitě. Výsledky projektu využijeme nasazením do našeho portfolia v rámci implementace převodu 3D dat z mračen bodů do BIM a VR. Ve spolupráci s poskytovatelem služeb FSv ČVUT budeme pokračovat, výše uvedené technologie se jeví do budoucnosti jako progresivní a v době pandemie se řada firem přiklonila k virtuální řešením, tedy naprosto v rámci tohoto projektu. Práci hodnotíme jako velmi přínosnou a dohodli jsme se na budoucí spolupráci, jelikož i naše firma může nabídnout určité produkty, vhodné pro poskytovatele služeb.