Novinky

Principy 3E

By 6 května, 2022 No Comments

Ve sbírce Murphyho zákonů se praví: na vedení je nejtěžší nemít je dlouhé. A asi nám dáte za pravdu, že takové dlouhé vedení představuje po čertech otravnou komplikaci jak doma, tak v práci, ať zrovna vyhazujete odpadky, nebo řídíte stavbu mrakodrapu. Jak se toho vyvarovat? Tedy univerzální a dokonalý návod pochopitelně nečekejte, ale princip 3E vám k tomu může významně napomoci.

  1. Effectiveness (Účelnost): pokud výsledky konání odpovídají stanovené a prokázané potřebě, jednáme účelně. Z toho plyne, že je třeba dopředu definovat, co je ona potřeba a co musí být splněno, aby byla naplněna. Bez této znalosti bychom nemohli ani určit odpovídající postupy, jak cíle dosáhnout
  2. Economy (Hospodárnost): dlouhý příběh v krátké verzi zní – minimalizace nákladů. Ovšem při zachování definovaných podmínek, např. úrovně kvality, trvanlivosti apod. Tlak na snižování nákladů za každou cenu a bez ohledu na ostatní faktory nemá s hospodárností pranic společného. Naopak, takový postup může ve svém důsledku vést k problémům s naplněním určené potřeby a k dalším zbytečným nákladům při jejich odstraňování.
  3. Efficiency (Efektivita): maximalizace přínosů, kterých lze vynaložením určených prostředků dosáhnout. Princip efektivity je dodržen, když bylo s těmito prostředky účelu dosaženo, a zároveň nebylo možné dosáhnout výsledků lepších.

 

Principy 3E je třeba posuzovat jako celek, nikoliv jako samostatné faktory. Teprve jejich současné uplatnění vytváří nejvyšší přidanou hodnotu vzhledem k plnění vytčených cílů. Jednotlivé vrcholy pomyslného trojúhelníku, který principy tvoří, mohou zdánlivě jít proti sobě. Vtip je v tom, najít průnik všech tří principů. A jako u mnoha složitě znějících věcí i tady toho lze dosáhnout s patřičnými znalostmi a s trochou zdravého rozumu.

error: