AkceNovinky

Videozáznam prezentace Ing. Stanislava Votruby (PREdistribuce) Rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu

By 2 září, 2022 No Comments

Přednáška zazněla v rámci konference o digitalizaci ve stavebnictví MVPBIM 2022 na semináři S5. České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČEPS, ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce) v rámci kulatého stolu vedlo širokou diskusi se zástupci Svazu měst a obcí ČR a vrcholnými zástupci MF ČR, MMR ČR, MPO ČR, ČUZK na téma současných a připravovaných rozvojových projektů a následně překážek, vzájemné interakce a koordinace při jejich řešení.

Elektromobilita představuje jeden z nových fenoménů elektroenergetiky. A to jak z pohledu potenciálního nabíjecího výkonu dané nabíjecí stanice, který může násobně převyšovat potřeby domácnosti, ačkoli z pohledu průměrné roční spotřeby se může jednat o srovnatelný odběr. Význam elektromobility bude narůstat zejména s možností využití potenciálu flexibility. V tomto bloku konference budou představeny hlavní výzvy z pohledu provozovatelů síti, které elektromobilita přináší. Součástí tohoto bloku bude představení i konkrétních realizací a možností dotační podpory pro rozvoj nabíjecí infrastruktury.