Uncategorized

Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu

By 12 února, 2024 No Comments

Doposud se při navrhování staveb se vycházelo ze tří základních požadavků: kvalita konstrukčního řešení, náklady na realizaci stavby a čas potřebný na realizaci stavby. To je tradiční postup. Současný trend udržitelné výstavby přidává ještě téma omezování negativních environmentálních vlivů. Můžeme říci, že novým požadavkem je vyváženost tří kritérií: kvality životního prostředí, sociálních a kulturních souvislostí a ekonomické efektivity.
Dobrá. Podle čeho tedy poznáme, že je budova takzvaně “udržitelná”, tedy že splňuje současný trend výstavby? Tady nahlédneme do dokumentu s názvem Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu.