Uncategorized

Co dále upravuje domovní řád?

By 20 ledna, 2023 No Comments

Domovní řád dále upravuje přístup do budovy a do společných prostor; kolik klíčů bude nájemci předáno a od kterých dveří, případně za jakých podmínek bude klíčů poskytnuto více, pravidla pro přístup do těch či oněch prostor, upozornění na kamerový systém, je-li umístěn. Může upravit pravidla pro uskladnění kol nebo jiných předmětů.

Další kapitolou je hygiena a vůbec způsob údržby společných prostor. Určuje se, jestli a v jakém rozsahu se na ní podílejí nájemníci, případně kdo je za údržbu odpovědný. Rovněž se definuje způsob využívání společných popelnic, případně povinnost třídění odpadu. Domovní řád rovněž může regulovat přípustnou míru hluku, například omezit hlučné práce jako vrtání jen na určité hodiny, nebo určit dobu nočního klidu, během které nejsou přípustné hlasité činnosti. Upravují se též pravidla pro chov domácích zvířat, zejména s ohledem na to, aby tato činnost neobtěžovala nebo neomezovala ostatní uživatele budovy a aby byla zdůrazněna odpovědnost za případné škody, které zvíře způsobí.

error: