Uncategorized

Geoinformace ve veřejné správě 2023 (GIVS 2023)

By 3 května, 2023 No Comments

Zúčastnili jsme se konference Geoinformace ve veřejné správě 2023 (GIVS 2023) pořádané Českou asociací pro geoinformace. Akce se pořádala na Novotného lávce. Za EuroGV prezentovala Petra Smíšková na téma Využití různých zdrojů prostorových dat při procesech správy budovy.

Témata Konference:

DMVS, DTM, Digitalizace stavebního řízení
GeoInfoStrategie+
Dopad Koncepce zavádění BIM na NIPI v ČR
Významné projekty veřejné správy, INSPIRE
Smart City a GIS, IoT
Otevřená (geo)data, výměna (geo)dat, komunikační formáty a datové modely
GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele
3D GIS pro veřejnou správu
Vzdělávání v GIS
Vybrané legislativní aspekty v geoinformatice
Mobilní GIS aplikace a jejich zapojení do procesů ve veřejné správě
Využití geoinformačních technologií v dopravě
Inovace a technologické novinky v GIS

Program:

Úterý 2. 5. 2023 09:45 – 10:50

Registrace
10:50 – 11:00

Zahájení konference
(Karel Janečka, CAGI)
11:00 – 13:00

GeoInfoStrategie; Vzdělávání; Dopady zavádění BIM v ČR

Implementace GeoInfoStrategie2020+
(Jitka Coufalová, Digitální a informační agentura)

Vzdělávání v GIS
(Jiří Horák, VŠB-TUO, Jitka Coufalová, Digitální a informační agentura)

Prezentace projektu TITSMV112 – Zajištění využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj NIPI – Modelování vystavěného prostředí
(Leoš Svoboda, řešitelský tým TITSMV112)

Využití různých zdrojů prostorových dat při procesech správy budovy
(Petra Smíšková, Adam Dlesk, EuroGV)

MISYS – trendy ve zpracování dat
(Marek Knězů, Jan Procházka, GEPRO)

3D model území a jeho správa
(Vladimír Špaček, Intergraph CS)
13:00 – 14:00

Oběd (klub Lávka)

14:00 – 16:00
DMVS, DTM krajů I.

Co se při přípravě DTM krajů povedlo!
(Jiří Čtyroký, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy)

Metodické a ontologické základy DTM krajů
(Jiří Čtyroký, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Irena Křeková, Zlínský kraj)

Kroky vedoucí ke spuštění IS DMVS a krajských IS DTM
(Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální)

Digitální technická mapa ČR
(Petr Doubrava, Karel Houf, GEPRO)

Metody hromadného sběru dat v tvorbě DTM
(Václav Šafář, VŠB-TUO)
16:00 – 16:30

Přestávka
16:30 – 18:30

DMVS, DTM krajů II.

DTM LK – transformace účelové mapy povrchové situace ÚMPS do ZPS, odvozování ZPS DI pro pasportizační systém PASPORT DI obec BASIC
(Karel Vondráček, GEOREAL)

DTM LK – pořízení dat DI pro aplikaci PASPORT DI obec BASIC včetně dopravního grafu pozemních komunikací
(Radovan Prokeš, CEDA)

DTM LK – sdílení dat DI s DTM SŽ
(Veronika Vybíralová, Správa železnic)

DTM ZK – nový pohled na DTM s návazností na dlouholeté zkušenosti a dobrou spolupráci s uživateli a tvůrci DTM
(Irena Křeková, Zlínský kraj)

K vybraným aspektům popisu železničních drah ve správě SŽ s využitím Digitální technické mapy železnice jako specializovaného nástroje DTM ČR
(Robert Číhal, VŠB-TUO)

Nástroje pro práci s daty DTM ČR, KN a RÚIAN
(Jan Ausberger, ARCDATA PRAHA)

19:00 – 23:30
Společenský večer (klub Lávka)

Středa 3. 5. 2023 9:45 – 12:00

Významné projekty veřejné správy; Inovace a technologické novinky v GIS

Ohlédnutí za čtvrtstoletím existence CAGI

(Eva Pauknerová, CAGI)

Organizační a technické zabezpečení tvorby jednotné terminologie pro oblast prostorových informací v rámci Národní infrastruktury pro prostorové informace

(Petr Rapant, VŠB-TUO)

Novinky z oblasti poskytování dat ČÚZK

(Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální)

Změny v produktech Zeměměřického úřadu a v jejich poskytování uživatelům v roce 2023

(Petr Dvořáček, Zeměměřický úřad)

Moderní metody měření pro DTM kraje

(Pavel Bozděch, Ondřej Váňa, 3gon Positioning)

Využití nástroje analýz viditelnosti v GIS pro hodnocení pohledových horizontů

(Lenka Janošíková, Jan Caha, Mendelova univerzita v Brně)

12:00 – 12:15


Zakončení konference