Uncategorized

Komplexní hodnocení budov I.

By 26 června, 2024 No Comments

I kdybychom ponechali stranou různé prestižní certifikáty, kterými si můžeme polepit vchodové dveře, dlouhodobě se to, co je lepší a kvalitnější, jednoduše vyplatí i po stránce ekonomické. Trend podpory kvalitních a ekologicky šetrných přístupů je dnes společenským faktem, což nelze přehlížet. Je tedy celkem logické úsilí o ustavení mezinárodně uznávaného systému hodnocení, který by komplexně analyzoval a hodnotil budovy během celého životního cyklu.