Uncategorized

Komplexnost environmentálních kritérií 

By 10 června, 2024 No Comments

Komplexností rozumíme zahrnutí a uvážení všech podstatných environmentálních kritérií.
Časová závislost značí, že hodnocení zahrnuje celý životní cyklus budovy.
Pravděpodobnost zohlední možnost výskytu problému během celého životního cyklu budovy.