Uncategorized

Metoda LCA

By 10 dubna, 2024 No Comments

Metoda odhalí všechny toky materiálů i energií, které sledovaný systém, v našem případě budovu, nějak spojují s jeho okolím. Na základě kvality a kvantity vstupů a výstupů pak dovede určit změny, které tyto odběry a naopak produkované látky v životním prostředí způsobují. Na rozdíl od známější metody EIA umí vlivy na životní prostředí posoudit i z hlediska globálního.