Uncategorized

Metodika EIA

By 27 května, 2024 5 června, 2024 No Comments

Žádná budova není ostrov sám pro sebe. Ne, neříkáme to proto, abychom se chlubili schopností parafrázovat anglické básníky doby alžbětinské, nýbrž proto, že na budovu je možno – a chtělo by se říct nutno – pohlížet také jako součást většího celku, tedy dané lokality. Vztah budovy a přilehlého okolí může mít nezanedbatelný vliv například na potřebu vytápění, nebo na výši nákladů na údržbu a celkovou správu. V neposlední řadě je to i ono environmentální hledisko dopadů staveb, které reprezentuje kupříkladu metodika EIA. V duchu úvodní věty lze říct, že vzniká potřeba komplexního hodnocení budov, které by nestranilo jen jednomu hledisku, ale racionálně shrnovalo všechny parametry z oblastí ekologických i ekonomických.