Uncategorized

Nejčastější dotazy vlastníků věcí k digitalizaci správních řízení, k digitální technické mapě (DTM) a k editorství

By 14 září, 2023 No Comments
Jaké důležité termíny jsou aktuálně pro mě, jako vlastníka, ze zákona určující?
Jak mám přistupovat k majetku, který nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí?
Co to vůbec nová DTM je, co je obsahem?
Jaké povinnosti pro mě z nové vyhlášky o DTM vyplývají?
Kdo je to editor, co po něm mám chtít, kde a jak ho mám najít?
Co má umět software, abych dokázal obsloužit digitalizační procesy i DTM?
Co je to výměnný formát a co s věcmi, které nejsou obsahem DTM?

Odpovědi na tyto a další otázky chceme poskytnout na plánovaném semináři v rámci Konference GEPRO & ATLAS 2023 a tímto předběžným programem:
Zákonný rámec a role editorů
Digitalizace stavebních a jiných řízení
Digitální technická mapa (DTM)
Editorství v užším (DTM) a širším pojetí
Příklady majetek-DTM-BIM-životní cyklus stavby
Editor a softwarová podpora


Registrace zde: https://www.gepro.cz/o-nas/registrace-na-konferenci-ga-2023/