Uncategorized

Ohlédnutí za konferencí G&A 2023

By 25 září, 2023 1 října, 2023 No Comments

Setkání uživatelů se zúčastnilo 290 účastníků a zaznělo 70 přednášek různých tematických okruhů, včetně

• GIS technologie a nástroje: MISYS a Geoportál GEPRO
• BIM a IoT: MISYS-SPRÁVA BUDOV
• Kybernetická bezpečnost
• Geodézie, katastr nemovitostí a pozemkové úpravy
• Digitální technická mapa ČR
• DMT, hydrologie a eroze

Děkujeme všem účastníkům za hojnou účast a věříme, že si odnesli nové znalosti a poznatky.