Uncategorized

Ohlédnutí za Setkáním uživatelů 2023 v časopise Geodetický a kartografický obzor (GaKO)

By 11 března, 2024 13 března, 2024 No Comments

Zhodnocení akce se nachází na straně 33-35 Uživatelská konference GEPRO & ATLAS 2023

Odkaz na Geodetický a kartografický obzor (GaKO) vydání 2/2024 https://egako.eu/cs/gako-2-2024/

O časopise:

Geodetický a kartografický obzor (GaKO) je měsíčník uznávaný v registru informací o výzkumu (RIV).

Recenzované periodikum, vycházející měsíčně, plní funkci odbornou, vědeckou, výchovně-vzdělávací a společenskou v okruhu odborníků v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí působících ve státní správě, ve výzkumu v pedagogickém a vzdělávacím procesu a v komerční sféře. GaKO reprezentuje úroveň oboru a je jediným časopisem s tímto obsahovým zaměřením, který vychází společně v České republice a ve Slovenské republice.