Uncategorized

PORTÁL STAVEBNÍKA a digitalizace stavebního řízení a územního plánování a DTM ČR

By 3 května, 2023 No Comments

Přednášky zazněly v rámci konference o digitalizaci ve stavebnictví MVPBIM 2022 na semináři S4, který moderoval Petr Stiegler a byl určen převátně stavebním úřadům.

• Úvodní slovo za MMR ČR. Ondřej Profant, náměstek MMR ČR.
• Koncept Digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Petr Stiegler, ICT UNIE
• Digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Mgr. Lucie Veselá, vedoucí Oddělení digitalizace stavebního řízení MMR ČR. Přednesl Mgr. Radek Ježdík.
• Standardizace a digitalizace územního plánování. Národní geoportál územního plánování. Ing. Roman Vodný, Ph.D., ředitel odboru územního plánování MMR ČR.
• Digitální technické mapy krajů a DMVS. Ing. Karel Štencel, místopředseda ČUZK.
• Digitální technická mapa kraje a stav jejího řešení v únoru 2022. Ing. Zbyněk Kugler, Doplnil Ing. Martin Hrdlička, oba APG.
• Koncept využití DTM ČR a BIM při digitálním stavebním řízení. Společná přednáška Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., ředitel sekce SPI Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy a Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM, ČAS.
• Obce a jejich role v digitalizaci stavebnictví. Ing. Martin Hrdlička, SMO ČR, starosta obce Tetín.