Uncategorized

Povinnosti správce zařízení 1

By 25 října, 2023 27 října, 2023 No Comments
  • Provoz zabezpečovat bezpečně a hospodárně v souladu se zpracovaným provozním řádem, provozními předpisy a příslušnými ČSN.
  • Ustanovit a zabezpečit příslušný počet pracovníků na obsluhu, údržbu a provádění oprav.
  • Zajistit, aby dozor nad provozem, obsluhou a údržbou byl prováděn kvalifikovanou osobou.
  • Zajistit aby práce na zařízení prováděly jen osoby, které mají k tomu odbornou kvalifikaci.
  • Nepřipustit povoz vadného zařízení.
  • Podle potřeby zabezpečit opravy dodavatelským způsobem.