Uncategorized

Povinnosti zaměstnanců

By 4 prosince, 2023 No Comments
  • Neprodleně hlásit každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu zařízení.
  • Důkladně znát obsluhu zařízení, která využívá pro pracovní činnost. Činit opatření a zajištění bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce.
  • Ovládat a dodržovat předpisy a normy související s provozem daného zařízení.