Uncategorized

Přehled systémů hodnocení budov

By 8 července, 2024 No Comments

Například USA používají systém hodnocení LEED, Velká Británie systém BREEAM a Kanada jeho regionální variantu BREEAM Canada; v Japonsku zase mají systém se zkratkou CASBEE. To všechno jsou čistě bodovací systémy, které hodnotí soubor daných kritérií. Kanada kromě toho používá i systém Athena, který se zaměřuje na hodnocení environmentálních vlivů staveb během jejich životního cyklu. Dánsko systémem BEAT hodnotí toky energií a materiálů dle metodiky LCA (o které jsme zde už hovořili); Němci se specializují na hodnocení rekonstrukcí a obnov již existujících budov systémem EPIQR. Australané a Finové používají multikriteriální modely – v prvním případě NABERS, který analyzuje jak existující budovy, tak novostavby, ve druhém pak PromisE, který sleduje čtyři základní oblasti: lidské zdraví, přírodní zdroje, ekologické důsledky, environmentální management.