Uncategorized

Program Konference G&A 2023

By 29 srpna, 2023 No Comments
První den 20.09.2023
KONGRESOVÝ SÁL 10:00 – 12:30
Hlavní přednášky dne
moderuje Marek Knězů
  Marek Knězů, Martin Volný, Pavel Holubec Zahájení Setkání
  Martin Vrba (SPÚ) Novinky v oblasti pozemkových úprav
  Roman Vodný (MMR ČR) Novinky z oblasti územního plánování
  Jiří Čtyroký (IPR Praha) DTM ČR a problematika zeleně
  Ladislav Jasenovský DTM ČR a zeleň: standardizace, pasportizace, vlastnictví
  Petr Dvořáček (ZÚ) Otevřená data Zeměměřického úřadu
  Josef Brožek (GEPRO) Kybernetická bezpečnost v produktech GEPRO
  Vojtěch Zvěřina (GEPRO) Vývoj ve firmě GEPRO v kostce
SALÓNEK OSTRAVA 10:30 – 12:30
Seminář ATLAS
 
  Martin Volný, Pavel Staněk Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
  Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
    Rady a tipy
RESTAURACE  12:30 – 14:00
OBĚD
 
KONGRESOVÝ SÁL 14:00 – 15:45
GEOINFORMAČNÍ SYSTÉMY I
moderuje Milan Černohorský
  Jan Procházka (GEPRO) Novinky systému MISYS verze 16
  Radoslav Matyšek (GEPRO) Geoportál GEPRO verze 16
  Tomáš Mandys (GEPRO) Novinky v pasportech
  Vojtěch Zvěřina (GEPRO) Na pasporty Geoportálu s tabletem a GPS
  Ivana Havlíková (VITA software) Stav příprav IS pro úřady územ.plánování a stav.úřady
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 14:00 – 15:45
POZEMKOVÉ ÚPRAVY A PROJEKTOVÁNÍ
moderuje Zdeněk Zimmermann
  Michal Votoček (GEPRO) Novinky systému PROLAND verze 16
  Pavel Doubek (ČÚZK) Obnova operátu na podkladě pozemkových úprav
  Michaela Hořáková (GEPRO) PROLAND a vlastnické celky
  Josef Krása (ČVUT) Nová metodika protierozní ochrany
  Petr Křížek (ATLAS) ATLAS: Eroze a Hydrologie
SÁL PRAHA 14:00-15:45
INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ STAVEB A SPRÁVA BUDOV I
moderuje Karel Vach
  Ladislav Jasenovský Úvod do BIM a datové standardizace
  Petra Smíšková (EuroGV) BIM-SPRÁVA BUDOV, MISYS-SPRÁVA BUDOV
  Pavel Holubec (EuroGV) Facility management, pasportizace a BIM
  Anna Blaháková (EuroGV) Technologie a revize
SALÓNEK OSTRAVA 14:00 – 15:45
Seminář ATLAS
 
  Martin Volný, Pavel Staněk Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
  Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
    Rady a tipy
PŘEDSÁLÍ 15:45 – 16:15
OBČERSTVENÍ
 
KONGRESOVÝ SÁL 16:15 – 18:00
GEOINFORMAČNÍ SYSTÉMY II (Pasporty, BIM, …)
moderuje Pavel Čabák
  Petr Souček (ČÚZK) S účelovými územními prvky na věčné časy
  David Legner (ČÚZK) Novinky v poskytování dat a služeb ČÚZK
  Jana Smutná (GEPRO) Geoportál a pasport nájemních smluv
  Kateřina Vrbová (MMR ČR) Aktuální vývoj projektů v oblasti digitalizace ÚP
  Petra Smíšková (EuroGV) BIM
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 16:15 – 18:00
GEODÉZIE A DTM ČR
moderuje Tomáš Mandys
  Zdeněk Zimmermann (GEPRO) Novinky KOKEŠ
  Jiří Formánek (ČÚZK) První měsíce provozu IS DMVS – platformy DTM krajů
  Vojtěch Zvěřina (GEPRO) Využití DMR 5G v předprojektové fázi
  Jana Pressová (ZÚ) Využití SW Atlas v ZÚ
  Miroslav Šoul (ATLAS) Výškopisná data ZABAGED® v Atlasu
SÁL PRAHA 16:15-18:00
INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ STAVEB A SPRÁVA BUDOV II
moderuje Karel Vach
  Petr Vaněk (Odborná rada pro BIM z.s.) Digitální dvojče stavby / budovy
  Jaroslav Pollert (ČVUT Praha) Internet věcí – nový fenomén v informatice
  Tomáš Bělohradský (EuroGV) Tvorba BIM modelu
  Anna Blaháková (EuroGV) MISYS-správa budov – praktické ukázky
  Karel Vach ml. (EuroGV) IoT box
SALÓNEK OSTRAVA 16:15 – 18:00
Seminář ATLAS
 
  Martin Volný, Pavel Staněk Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
  Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
    Rady a tipy
RESTAURACE 19:00 – 23:30
SPOLEČENSKÝ VEČER
 
Druhý den 21.09.2023
SÁL PRAHA 9:00 – 10:30
WORKSHOP MISYS a Geoportál GEPRO I
 
  Jiří Koleňák Inventarizace majetku
  Karel Houf Pasporty a DTM ČR
  Pavel Čabák Třetí rozměr a DTM ČR
  Jan Procházka, Petra Pechanová, Tomáš Mandys  
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 9:00 – 10:30
WORKSHOP KOKEŠ I
 
  Jan Jurka, Zdeněk Zimmermann Zpracování geometrických plánů + rozšíření webových služeb  GP
    Novinky, vylepšení, diskuse
VÝSTAVNÍ SÁL 9:00 – 10:30
WORKSHOP DTM I
 
  Ladislav Jasenovský Editorství – Zákonná povinnost vlastníků věcí
    Evidence majetku
    Věci, které nepodléhají zápisu do KN
    DTM, DSPS, Editorství
SALÓNEK PLZEŇ 9:00 – 10:30
WORKSHOP PROLAND I
 
  Michal Votoček Převody jiných právních vztahů
  Petr Hrubant Kontroly dat
  Michaela Hořáková  
SALÓNEK OSTRAVA 9:00 – 10:30
WORKSHOP ATLAS I
 
  Martin Volný, Pavel Staněk Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
  Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
    Rady a tipy
PŘEDSÁLÍ 10:30 – 11:00
OBČERSTVENÍ
 
SÁL PRAHA  11:00 – 12:30
WORKSHOP MISYS a Geoportál GEPRO II
 
  Radoslav Matyšek Geoportál – novinky
  Karolína Bolardtová Pasporty podrobněji – ukázky z praxe
  Jiří Koleňák Pasporty podrobněji – nájemní smlouvy
  Milan Černohorský Přednosti internetového licencování
  Jan Procházka, Karel Houf, Tomáš Mandys  
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 11:00 – 12:30
WORKSHOP KOKEŠ II
 
  Jan Jurka, Zdeněk Zimmermann Novinky, konzultace, poradenství
  Zdeněk Lapáček Převody dat
VÝSTAVNÍ SÁL 11:00 – 12:30
WORKSHOP DTM II
 
  Ladislav Jasenovský, Petr Doubrava Editorství v užším a širším pojetí
    Zákonný rámec
    Kdo musí mít editora, co by měl editor znát?
    Softwarová podpora pro editorství
    Cesta od CAD přes GIS k BIM
SALÓNEK PLZEŇ 11:00 – 12:30
WORKSHOP PROLAND II
 
  Michal Votoček Vlastnické celky
  Petr Hrubant Plán společných zařízení
  Michaela Hořáková  
SALÓNEK OSTRAVA 11:00 – 12:30
WORKSHOP ATLAS II
 
  Martin Volný, Pavel Staněk Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
  Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
    Rady a tipy
RESTAURACE 12:30 – 14:00
OBĚD
 
SALÓNEK OSTRAVA 14:00 – 15:30
WORKSHOP ATLAS III
 
  Martin Volný, Pavel Staněk Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
  Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
    Rady a tipy
SÁL PRAHA 14:00 – 15:30
Setkání dealerů