Uncategorized

Pronájem a bezplatné užívání majetku

By 11 září, 2022 No Comments

Majetek, který spravujeme, by neměl zůstávat bez využití; lidově řečeno ležet ladem. To je celkem jasné. Už proto, že ladem ležící majetek nejenže nepřináší žádný zisk, ale naopak polyká fixní náklady v podobě údržby a správy obecně. Proto se nabízí jako jedna z možností nevyužívaný majetek organizace pronajmout – ať se stará také někdo jiný, že ano. Ovšem ani takový pronájem není radno podceňovat; aby se kupříkladu nestalo, že pronajmete majetek prakticky na dobu neurčitou, a když najednou po čase vyvstane potřeba majetek využívat pro vlastní účely, stane se z něj nedobytný poklad ukrytý za sedmero čarodějnými zámky; nebo aby se výše nájmu vlivem externalit nestala vysloveně komickou a nepřestala pokrývat i samotné náklady na správu nájmu. (Samozřejmě je docela jiná věc, pokud nízký nájem má za úkol vyřešit nějakou společenskou poptávku, dejme tomu, aby uprostřed sídliště plného malých dětí stál obchod s potravinami a ne casino s nočním klubem, dunící hudbou a vyhazovačem s postavou gorily a účesem modelu retardovaný kaktus. V takovém případě je ekonomická nevýhodnost rozumně obhajitelná a tudíž v pořádku.)

Abychom se vyhnuli výše uvedeným příkladům, je třeba věnovat patřičnou péči evidenci majetku. Ďábel se skrývá v detailu, takže teprve když můžeme v každém okamžiku říct, který majetek a na jak dlouho organizace určitě sama nevyužije, když budeme mít přehled o veškerých nákladech na údržbu majetku i možných výnosů z pronájmu, když budeme mít funkční evidenci všech pohledávek a nastavené procesy k jejich vymáhání, jakož i procesy k likvidaci případných škod na majetku, nájemcem způsobených, máme šanci se mu vyhnout. MISYS – SPRÁVA BUDOV kromě jiného obsahuje i modul Evidence nájmů, který spravuje pohledávky a přehledně a snadno tak řeší i tuto část evidence majetku. Přehledná a komplexní evidence, to je základní předpoklad dobré správy.