Uncategorized

 Provozní řád – dialog :-)

By 12 prosince, 2023 14 prosince, 2023 No Comments

FM: Pane! Haló, pane! Vy jste nečetl provozní řád? Tady nemůžete kouřit!

M: Cože? Nemůžu?

FM: Kdepak. Je to vyvěšené támhle na stěně hned vedle vstupních dveří. A na stěně výtahu taky. A v každé místnosti a na každé chodbě.

M: Já myslel, že to je zase jenom nějaká vývěska pro ty, co tu bydlí.Takže to platí i pro mě?

FM: Provozní řád platí pro všechny osoby a organizace, které se v objektu zdržují. A je jedno, jestli trvale, nebo přechodně. Každý provoz a každé zařízení musí mít svůj provozní řád.

M: Tomu nerozumím. Co to znamená?

FM: Za provoz se považuje samostatná provozní jednotka: kotelna, knihovna, tělocvična, zkrátka prostor, kde lidé nějakou konkrétní činnost vyvíjejí nebo jim k něčemu důležitému slouží.

M: A zařízení? To je třeba hospoda, že jo? Ta naše hospoda, odshora odspoda, to je pěkný zařízení…

FM: Ne, tím se spíš myslí technické zařízení nebo vybavení budovy. Třeba výtah.

M: Hm, nebo pípa. A to opravdu každý provoz a každé zařízení musí mít svůj provozní řád? Nestačil by jeden pro všechno? Třeba ten z tělocvičny?

FM: Samozřejmě že nestačil. Ve výtahu přece obvykle nezvedáte činky…

M: Ale ty nákupní tašky občas…

FM: Stejně tak knihovna s vámi nejezdí nahoru a dolů.

M: Onehdy jsem měl skoro pocit, že ano.

FM: To jste asi musel trávit něco hodně těžkého.

M: Kafku.

FM: Tak to potom ano.

M: Takže všude musí být výslovně napsáno, že tam nesmím kouřit?

FM: Nejen to. Provozní řád říká, kdo vůbec smí vstoupit do provozu nebo manipulovat se zařízením, jestli musí splnit nějaké podmínky a jak se při tom musí chovat. To aby se něco nevhodným chováním nepokazilo, neohrozilo něčí zdraví nebo majetek. Nebo jak se chovat, aby tady nebyl všude svinčík a aby se neplýtvalo energiemi.

M: Já teda rozhodně energií neplýtvám, já jak můžu, tak se natáhnu na gauč a ani se nehnu.

FM: Tak už típněte konečně toho vajgla, seberte si saky paky a alou ven.

M: Vy mě vyhazujete?

FM: Přesně to mi provozní řád umožňuje. Já zodpovídám za to, že se všechno, co tam je napsáno, bude dodržovat. A kdo to nedělá, musí jít.

M: Jejda! A když to uhasím, necháte mě ještě přečíst si tady noviny?

FM: Ale samozřejmě, pane majiteli!