Uncategorized

Rozvoj veřejné dopravní infrastruktury

By 14 srpna, 2023 15 srpna, 2023 No Comments

Přednášky zazněly v rámci konference o digitalizaci ve stavebnictví MVPBIM 2022 na semináři S6. Celý program, včetně kulatého stolu moderoval Jan Žižka.

Přednášky:

 • Základní očekávání, potřeby, podmínky a překážky z pohledu MD ČR (předtočené video). Úvodní slovo ministra dopravy Mgr. Martin Kupka
 • Stavební a liniový zákon. Mgr. Zdeněk Zajíček.
 • Digitalizační nástroje, které se připravují. Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.
  • Portál stavebníka.
  • Digitální technická mapa kraje a stav jejího řešení v únoru 2022. Ing. Zbyněk Kugler APG.
  • BIM – porovnání současného stavu a výhled do budoucnosti. Ing. Zdeněk Veselý, Jaroslav
   Nechyba, ČAS.
  • Evidence majetku ve veřejném prostoru.
 • Zdroje financování dopravní infrastruktury, koncepce a hlavní směry rozvoje, urychlení přípravy staveb a digitalizace v dopravní infrastruktuře. Ing. Zbyněk Hořelica, SFDI-ředitel.
 • Významné investiční akce Správy železnic z pohledu aktuálních technologických trendů. Ing. Mojmír Nejezchleb, SŽ, náměstek GŘ, Úsek modernizace dráhy. Přednesl Ing. Pavel Paidar.
 • Stavby silnic a dálnic v roce 2022, BIM a další inovativní postupy a technologie. Ing. Radek Mátl, Ing. Petr Kůrka, ŘSD ČR, Generální ředitel a ředitel úseku výstavby. Přednesl Ing. Petr Kůrka.
 • Koncepce a hlavní směry rozvoje, urychlení přípravy staveb, lepší využití vodních cest a jejich turistického i dopravního potenciálu. Ing. Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR.
 • Digitální komunikační sítě jako integrální součást dopravní infrastruktury – Ing. Tomáš Prokopík
  (APMS).
 • Zhodnocení diskutovaných témat, jejich průniky, názorové shody i případné rozdílné pohledy provedl Mgr. Zdeněk Zajíček.

Diskutující účastníci kulatého stolu:

 • poradce premiéra pro e-government a IT, prezident ICT UNIE a viceprezident Hospodářské komory ČR, Mgr. Zdeněk Zajíček,
 • náměstek člena vlády MD ČR, Tomáš Vrbík,
 • náměstek Sekce fondů EU MPO ČR, Doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM,
 • Předseda ČÚZK – Ing. Karel Večeře,
 • SFDI, ředitel Ing. Zbyněk Hořelica,
 • ČAS, ředitel odboru Koncepce BIM Jaroslav Nechyba,
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Prezident Ing. Jiří Nouza,
 • FD ČVUT, doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.,
 • SMO ČR – Ing. Dan Jiránek,
 • SMS ČR – Magda Pejšová,
 • Asociace provozovatelů mobilních sítí – Ing. Tomáš Prokopík.

Ostatní účastníci:

 • PRAGOPROJEKT a.s., SUDOP GROUP a.s., PUDIS a.s., GRID a.s., Geodetická kancelář Nedoma & Řezník spol. s r.o., GEFOS a.s., G IMPULS PRAHA spol. s r.o., EuroGV spol. s r.o., PRAGABUILDING spol. s r.o., GEPRO spol. s r.o.
error: