Uncategorized

Rozvojové projekty energetické infrastruktury

By 27 června, 2023 No Comments
Přednášky zazněly v rámci konference o digitalizaci ve stavebnictví MVPBIM 2022 na semináři S5, který moderoval Jan Žižka.
Přednášky:
A) Současné a připravované rozvojové projekty členů českého sdružení regulovaných
elektroenergetických společností:
• A1-Obnova a rozvoj elektrizační soustavy-Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstvaČEPS.
• A2-Rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu-Stanislav Votruba, PREdistribuce.
• A3-Integrace decentrální energetiky, Václav Kropáček, ČEZ Distribuce, a. s. Komunitní energetika-Stanislav Votruba, PREdistribuce.
B) Současné a budoucí překážky připravovaných projektů, vzájemné interakce a koordinace k jejich řešení:
• B1 – Příležitosti pro financování – Ing. Jan Piskáček, ředitel Odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů, MPO ČR,
• B2 – Základní očekávání, potřeby, podmínky a překážky z pohledu obcí – Ing. Dan Jiránek, SMO ČR.
• B3 – Základní očekávání, potřeby, podmínky a překážky z pohledu ČSRES-Ladislav Mikuláš, EG.D.
• B4 – Informace o území, o vlastnících pozemků, věcná břemena – Karel Večeře, ČÚZK.
• B5 – Rozvoj technické infrastury v odlelých oblastech. Ing. Tomáš Prokopík, O2 Czech Republic.
• Diskuse a komentáře účastníků kulatého stolu
• Zhodnocení diskutovaných témat, jejich průniky, názorové shody i případné rozdílné pohledy.
Diskutující účastníci kulatého stolu:
 • poradce premiéra pro e-government a IT, prezident ICT UNIE a viceprezident Hospodářské komory ČR, Mgr. Zdeněk Zajíček
 • ČEPS-Svatopluk Vnouček,
 • ČEZ Distribuce-Radim Černý, Václav Kropáček,
 • PREdistribuce-Petr Dražil, Stanislav Votruba,
 • EG.D.-Ladislav Mikuláš, Miroslav Šrůma,
 • O2 Czech Republic – Ing. Tomáš Prokopík.
 • SMO ČR – Ing. Dan Jiránek,
 • SMS ČR – místopředseda, Mgr. Oldřich Vávra
 • ředitel Odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů, MPO ČR – Ing. Jan Piskáček,
 • Předseda ČÚZK – Ing. Karel Večeře,
Ostatní účastníci:
 • PRAGOPROJEKT a.s., SUDOP GROUP a.s., PUDIS a.s., GRID a.s., Geodetická kancelář Nedoma & Řezník spol. s r.o., GEFOS a.s., G IMPULS PRAHA spol. s r.o., EuroGV spol. s r.o., PRAGABUILDING spol. s r.o., GEPRO spol. s r.o.