Uncategorized

Seminář S5 MVPBIM 2022 – Rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu

By 2 srpna, 2022 No Comments

K přípravě konference MVPBIM2022 byl pořízen zajímavý rozhovor v časopise oEnergetice.cz se Stanislavem Votrubou ze společnosti PREdistribuce, který byl účastníkem kulatého stolu semináře S5 Rozvojové projekty energetické infrastruktury v rámci konference o digitalizaci ve stavebnictví MVPBIM 2022, kterou firma EuroGV spolupořádala. Na semináři vystoupil také s přednáškou Rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu.

https://oenergetice.cz/elektromobilita/nabijet-elektromobily-sance-i-dilema-distribucni-site?fbclid=IwAR1oytqjHvhBWWECUV9dUizZ1ISqlsaovzoXT4EevISaihI56ElBgUlbGlQ

zdroj: PRE

Provozovatelé distribučních soustav řeší dilema. Chtějí vyjít vstříc rozvoji elektromobility a přizpůsobit síť dobíjecích stanic rostoucí poptávce. Zároveň je ovšem třeba brát ohled na faktické možnosti posilování sítí a výdaje s tím spojené. Jak upozorňuje Stanislav Votruba, vedoucí sekce Koncepce sítě společnosti PREdistribuce – není možné rozkopat celá města kvůli pokládání nových kabelů.

Řešením je vhodné řízení sítě nabíjecích stanic a motivace vlastníků elektromobilů k tomu, aby nabíjení svých vozů efektivně rozložili v čase. Pomoci mohou zvýhodněné tarify, které povzbudí dobíjení v časových intervalech tak, aby bylo pro distribuční soustavu co nejvýhodnější. „Pokud bude nabíjení elektromobilů pro distribuční společnosti lépe predikovatelné, podaří se ušetřit náklady všem,“ zdůraznil v rozhovoru pro web oEnergetice.cz Stanislav Votruba. Elektromobilita je podle něj šancí, jak zlepšit a zlevnit využití distribuční sítě. Je přitom ale nutné zvládnout nástrahy přechodného období.

Stanislav Votruba bude jedním z hlavních řečníků semináře Rozvojové projekty energetické infrastruktury v rámci konference o digitalizaci ve stavebnictví. Konference se uskuteční jako hybridní ve dnech 9.-10.2. 2022 na ČVUT v Praze.

Cílem semináře o energetické infrastruktuře je identifikovat prioritní úkoly v této oblasti a formulovat návrhy legislativních úprav. S představiteli energetických distribučních společností o nich budou jednat také zástupci ministerstev i obcí.

Elektromobil jako domácnost

Jak složitý úkol distribuční společnosti čeká, ukazuje Stanislav Votruba na jednoduchém příkladu. Roční spotřeba auta na elektrický pohon, které najede 10 až 12 tisíc kilometrů, dosahuje 2-2,5 MWh a přibližně se rovná spotřebě průměrné domácnosti. Její odběr je ale daleko více rozprostřený v čase.

Distribuční firmy navíc dokážou chování domácností velmi dobře odhadovat – mají v této oblasti zkušenosti, které získávaly po celá desetiletí. Elektromobily jsou ve srovnání s tím pořád ještě „novinkou“ a preference jejich majitelů se navíc v příštích letech mohou dál dynamicky vyvíjet.

O úspěchu elektromobility v jednotlivých zemích tak nebude rozhodovat jen počet vozů a nabíjecích stanic, ale právě i to, jak efektivně bude možné využívat služeb elektrizační soustavy. Představa, že by se měly distribuční společnosti připravit na situaci, kdy majitelé elektromobilů začnou zároveň nabíjet všechna vozidla bez ohledu na místo a čas, je nereálná. „Nejenže by si to vyžádalo obrovské investice, taková vize je prakticky nerealizovatelná. Stačí se podívat, jak jsou chodníky ve městech plné infrastruktury a jak dlouho trvá získat povolení na stavbu nového kabelového vedení,“ říká Stanislav Votruba.

Ani dnes ostatně nikdo nepředpokládá, že všechna auta se spalovacími motory začnou čerpat pohonné hmoty ve stejný okamžik.

Žádné plošné zákazy

Podle odborníka PREdistribuce ale rozhodně není cílem snižovat komfort zákazníků nebo vydávat plošné zákazy dobíjení. Distributoři elektřiny by mohli nabídnout zvýhodněné cenové podmínky pro majitele elektromobilů, kteří budou ochotni své potřeby nabíjení časově přizpůsobit. Na základě vzájemné dohody pak může být dobíjení elektromobilů v určitých intervalech lokálně omezené.

O inovativních tarifech distribuční společnosti jednají s Energetickým regulačním úřadem i Ministerstvem průmyslu a obchodu. Od letoška například platí ve večerních a nočních hodinách zvýhodněná cena elektřiny pro odběrná místa v bytových domech, která jsou určena pouze k dobíjení elektromobilů. Na druhé straně provozovatel takové nabíjecí stanice zajistí, že ji bude možné ve výjimečných případech a výhradně v době platnosti vysokého tarifu dočasně zablokovat. Stanislav Votruba připomněl, že více než jeden a půl milionu domácností v Česku už má s dvoutarifními sazbami zkušenosti, protože využívají výhodnějších cen elektřiny pro přímotopy, tepelná čerpadla nebo ohřev vody.

Důležité je, aby distributoři dokázali díky chytrým sítím s jednotlivými nabíjecími stanicemi komunikovat. V aktuálním čase tak budou mít k dispozici veškeré informace o momentální spotřebě elektřiny. Výstavba nabíjecích stanic jde ruku v ruce s rozvojem chytrého měření, k němuž distribuční společnosti zavazuje platná legislativa. A řízení distribučních sítí online bude stále více připomínat regulaci páteřní přenosové soustavy.

Spolupráce s městy

Rozvoj sítě nabíjecích stanic nebude možný bez fungující koordinace distribučních společností s městskými úřady. Pokud je například nutné rozkopat chodník kvůli položení silnějších kabelů, mělo by mít město jasnou představu, jaká bude v dané oblasti v dalších letech poptávka po elektřině – včetně veřejného osvětlení i nabíjecích stanic. „Bylo by velmi nešťastné, kdybychom za pár let zjistili, že musíme v tom samém místě kopat do země znovu,“ poznamenává Stanislav Votruba.

V době rozvoje elektromobility se však odhad budoucích potřeb stává poměrně složitým rébusem. Distribuční společnosti dnes při modernizaci sítí počítají s rezervou na budoucí dobíječky, ale tato rezerva nemůže být příliš velká, aby se finanční náklady zbytečně nevyšplhaly do nepřiměřené výše. Podcenění i přecenění rychlosti rozvoje elektromobility by mohlo v jednotlivých případech znamenat nepříjemnou čáru přes rozpočet.

Spolupráce s městy už často dobře funguje. Díky ní je možné například v Praze postupně navyšovat počet lamp, které slouží jak veřejnému osvětlení, tak pro umístění nabíječek. „Tato synergie zajistí v budoucnu významné úspory při budování nabíjecí infrastruktury. A v neposlední řadě i výraznou úsporu času a realizačních kapacit, jelikož již nebude nutné znovu kopat do země,“ dodává Stanislav Votruba.