Uncategorized

Seznámení se s provozním řádem

By 27 prosince, 2023 No Comments

S provozními řády se setkáváme de facto každodenně. Jsou v bytových domech jakožto domovní řády, jsou ve školách v podobě školních řádů, jsou v provozech, kde se manipuluje s různými zařízeními, ve zvláštních provozech… Zkrátka jsou všude, kde je zapotřebí, aby byly provozní podmínky nějak upraveny. A na nás je, abychom se s těmito podmínkami seznámili a řídili se podle nich. Je to v našem vlastním zájmu: můžeme tak předcházet mimořádným stavům, což je jednoduše řečeno stav, kdy něco nefunguje úplně tak, jak by mělo, a chráníme nejen sebe, ale i bezpečí a zdraví ostatních, o majetku nemluvě. Proto má být také provozní řád umístěn viditelně a přístupně, na takovém místě, kde lze oprávněně předpokládat, že se s ním každý může seznámit. Kromě toho dnes už není nijak neobvyklé, že je provozní řád dostupný i v elektronické podobě na stránkách provozovatele.