Uncategorized

Smysl revize

By 28 dubna, 2023 No Comments

Smyslem revize není zásah do zařízení. Revize má především poskytnout provozovateli – protože provozovatel nese odpovědnost – zprávu o stavu zařízení z hlediska bezpečnosti a na základě toho doporučit další postup. Například údržbu

V souvislosti s revizí hovoříme o tzv. vyhrazených zařízeních. To jsou taková zařízení, s kterými je spojená vyšší míra ohrožení zdraví a bezpečnosti osob nebo majetku a podléhají proto dozoru podle příslušných zákonů. Zvýšená pozornost je na místě, protože účelem těchto zařízení je dodávka a rozvod potřebných médií a energií, čímž zabezpečují vlastní funkci stavby. Vyhrazená technická zařízení rozlišujeme na elektrická, zdvihací, plynová, tlaková nebo požárně bezpečnostní.