Uncategorized

Technický slovník revizí 1

By 1 června, 2023 No Comments
Tentokrát si přidáme několik slovíček do našeho technického slovníku. Takže pozor, ať naše vědomosti také nemají potřebu revize.
Revize
Revize je činnost, při které se prohlídkou, měřením nebo zkoušením zjišťuje stav daného zařízení, zejména z hlediska bezpečnosti. Při revizi se zařízení zpravidla nerozebírá – pokud technikovi spadne na nohu, nenazýváme to revizí, nýbrž úrazem, nebo nešikovností. Výstupem revize je zpráva o revizi.
Zpráva o revizi
Součástí provedené revize je písemně vypracovaný doklad o jejím výsledku. Z dokladu je patrné, v jakém stavu je z hlediska bezpečnosti revidované zařízení.
Kontrola
Nepříjemně znějící pojem spojený s představou zlomyslného kontrolora, jehož snem je vyšťourat co nejvíce chyb, omlátit je kontrolovanému o hlavu a hlavu pak o složenky s pokutami. Ve skutečnosti jde však o proces posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům kladeným na bezpečnost práce a technických zařízení nebo požární ochrany.