Uncategorized

Technický slovník revizí 2

By 8 června, 2023 No Comments
Zpráva o kontrole
Tento písemný doklad o výsledku provedené kontroly obsahuje soupis provedených úkonů včetně výsledků případných měření a zkoušek. Na jejich základě konstatuje stav zařízení.
Zkouška
Po dokončení montáže nebo rekonstrukce je třeba přezkoušet, zda zařízení odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany a projektovaným technologických hodnotám. Pokud se ozve výbuch, víte zcela bezpečně, že zařízení požadavkům neodpovídá.
Revizní technik
Revizním technikem je osoba, která je podle daných právních předpisů způsobilá provádět revize.