Uncategorized

Technický slovník revizí 3

By 13 června, 2023 No Comments
Výchozí revize
Nežli se nové nebo čerstvě zrekonstruované zařízení uvede do provozu, provádíme tuto revizi. Je to jakási pojistka toho, že instalace proběhla správně a že zařízení nemá skryté vady, které by měly bezpečnostní dopad.
Pravidelná revize
Pravidelná revize je revizí provozovaných zařízení prováděná ve stanovených lhůtách nebo intervalech.
Oprava
Jestliže je zařízení fyzikálně opotřebeno, nebo dokonce poškozeno, je třeba je uvést znovu do provozuschopného stavu. Obnovují se ztracené technické vlastnosti, odstraňují se funkční, vzhledové a bezpečnostní nedostatky. Tento proces souhrnně nazýváme opravou.