Uncategorized

Vyhláška č. 268/2008 Sb.

By 9 ledna, 2024 No Comments

Stanovuje jakousi osnovu, nebo jinak řečeno oblasti, kterými se provozní řád má vždy zabývat a které má upravovat. Jsou to:

● mechanická odolnost a stabilita
● požární bezpečnost
● hygiena a ochrana zdraví
● bezpečnost při užívání
● ochrana proti hluku
● úspora energie a ochrana tepla

Jako vždy i tady je vždy osoba, nebo více osob, které jsou zodpovědné za dodržování provozního řádu a které, poté, co podpisem stvrdily své seznámení s ním, nad ním také bdí. Nedodržení pravidel může mít za následek vykázání osoby, která předpisy porušuje, mimo daný prostor či objekt.