Uncategorized

Vymezení povinnosti vlastníka

By 19 ledna, 2024 No Comments

Legislativa, která přímo vymezuje povinnost vlastníka, respektive provozovatele, zajistit provozní řád provozu nebo zařízení:

  • vyhláška č. 21/1979 Sb., ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti: provozovatel musí do 1 měsíce od zahájení provozu vypracovat provozní řád pro plynové vyhrazené technické zařízení,
  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, pro provozy ubytovací, kadeřnictví, manikúra, zdravotnická zařízení, školská zařízení apod.
  • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, příl. č. 2, sloupec C – seznam stacionárních zdrojů.