Uncategorized

Zajištění bezpečnosti a funkčnosti budovy v praxi

By 1 srpna, 2023 4 srpna, 2023 No Comments

Realizuje se prováděním pravidelných kontrol a revizí, respektive údržbou. Interval kontrol, revizí či zkoušek jednotlivých zařízení je dán příslušnou normou, nebo vyhláškou. Vlastník může zajisté jejich prováděním pověřit specializovanou firmu, i tak by ale měl být s problematikou dostatečně obeznámen. Když pro nic jiného, tak aby si dovedl zkontrolovat, že vybraná firma provádí svěřené úkoly řádně, v souladu s předpisy, a on pak nebude za obětního beránka.